Om NorDrikk AS

NorDrikk som selskap ble etablert i 1987, da man fikk salg og distribusjonsavtale for Ringnes sin produktportefølgje i Sogn og Fjordane. Fra 1987 og fram til dags dato har NorDrikk ekspandert kontinuerlig og utvida antall samarbeidspartnere til fire.