Arild Åshamar
 Daglig Leder
Mobil: 90 68 60 69
E-mail: arild@nordrikk.no