Håvard Kroken Karlsen
 Salgssjef Dagligvare 
Mobil: 95 74 09 25
E-mail: haavard@nordrikk.no